Parte Ladislav Frgal

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že nás navždy opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček, bratr, švagr, tchán a strýc

Ing. Ladislav Frgal

Zemřel v neděli dne 7. ledna 2018 ve věku 74 let

Rozloučení s našim drahým zesnulým se koná v pátek dne 12. ledna 2018 v 14:30 v obřadní síni v Kroměříži