Květnová odpolední akce na loděnici

Ahojte přátelé a kamarádi, včera proběhla na loděnici akce jen tak, abychom se potkali. Myslím, že byla nadmíru vydařená, byť je ještě co zlepšovat. Děkuji všem za hojnou účast. Když jsem viděl tolik dětí, asi budeme muset uvažovat o koupi autobusu. Během léta uděláme ještě pár takových posezení, ale v menším rozsahu. A na konci leta uděláme rozlučku se sezonou... Ivo ml.
More

Hledáme nové členy!

Vodácký klub Kroměříž hledá nové členy. Tréninky: pondělí, středa, pátek 16-18 hod. Pavilonek na rohu Podzámecké zahrady u železničního mostu Kontakt: trenér Bohumil Hrabec - 608 980 056 Více informací zde: Hledáme nové členy nebo na e-mailu: klarasmetankova@seznam.cz
More

Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ* v souvislosti s členstvím v oddílu/klubu Vodácký klub Kroměříž, z.s. (dále jen SK/TJ) SK/TJ tímto informuje své členy, že za účelem své spolkové činnosti zpracovává jejich níže uvedené osobní údaje. 1 jméno a příjmení, 2 datum narození, 3 adresu místa pobytu, 4 u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství, 5 rodné číslo. (dále jen „Osobní údaje“) Do spolkové činnosti, při níž jsou osobní údaje zpracovávány, patří zejména výkon sportovní činnosti (např. účast na soutěžích), evidence členské základny SK/TJ, plnění čl...
More

Pozvánka na valnou hromadu 2019

Vodácký klub Kroměříž, z.s. Vás srdečně zve na VALNOU HROMADU Místo konání: Loděnice Vodáckého klubu v Kroměříži Termín: sobota 9. 3. 2019 v 17.00h Program: - Zahájení, úvod, schválení programu, volba mandátové komise - Roman Plachý - místopředseda klubu - Zpráva o činnosti - Ivo Ligurský - předseda klubu - Zpráva o hospodaření klubu – hospodářka Jana Žůrková - Zpráva o sportovní činnosti – trenér Bohumil Hrabec - Zpráva o činnosti výkonného výboru – místopředseda Roman Plachý - Zpráva ředitelů závodů o průběhu akcí - Roman Plachý, Ivo Ligurský ml. - Volba předsedy, mí...
More