Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ* v souvislosti s členstvím v oddílu/klubu Vodácký klub Kroměříž, z.s. (dále jen SK/TJ) SK/TJ tímto informuje své členy, že za účelem své spolkové činnosti zpracovává jejich níže uvedené osobní údaje. 1 jméno a příjmení, 2 datum narození, 3 adresu místa pobytu, 4 u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství, 5 rodné číslo. (dále jen „Osobní údaje“) Do spolkové činnosti, při níž jsou osobní údaje zpracovávány, patří zejména výkon sportovní činnosti (např. účast na soutěžích), evidence členské základny SK/TJ, plnění čl...
More

Schůzka ohledně závodů

Schůzka ohledně závodů pořádaných Vodáckým klubem bude mimořádně v pátek 20.4.2018 v 18 hod. u Ligurských ve Vážanech - Na Dílech 288. Žádám co největší účast. Pokud termín někomu nevyhovuje, ať napíše, co je ochoten zajistit. Ivo Ligurský
More

Kalendář 2018

Nadcházející naplánované události vodáckého klubu Kroměříž: - tradiční vánoční sedánek - restaurace Černý Orel 23.12.2017 od 18.30h - bazén v roce 2018 - od 14.1.2018 8.30-10.00h - každou druhou neděli - tělocvična Pavlákova - každý pátek 19.00-20.00h - závody - 2.-3.6.2018 - termín na Baraku ještě není stanoven Všem přeji krásné Vánoce a hodně zdraví a štěstí v novém roce Ivoš PS: všichni si zadejte do svých deníčků a těším se na vaši účast při všech akcích
More