Financování chodu klubu – dotační programy

Vodácký klub Kroměříž k zajištění svého chodu využívá vícezdrojové financování. Součástí financování jsou kromě příspěvků členů a sponzorských darů také dotační tituly. V roce 2024 využíváme následující dotační tituly:

Příspěvek Města Kroměříž na činnost klubu

Dotace Národní sportovní agentury – Můj klub 2024

Neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje