Pozvánka na valnou hromadu 2020

Vodácký klub Kroměříž, z.s.

Vás srdečně zve na

VALNOU HROMADU

Místo konání: Loděnice Vodáckého klubu v Kroměříži

Termín: čtvrtek 25. 6. 2020 v 16.30h

 

Program:

  • Zahájení, úvod, schválení programu, volba mandátové komise – Roman Plachý
  • Zpráva o činnosti – Ivo Ligurský
  • Zpráva o hospodaření klubu – Jana Žůrková
  • Zpráva o sportovní činnosti – Bohumil Hrabec
  • Zpráva o činnosti výkonného výboru – Roman Plachý
  • Volba předsedy, místopředsedy a členů výboru klubu – své návrhy a kandidatury prosím zasílejte do 22.6.2020 na adresu roman.plachy@adeon.cz. Kandidovat a hlasovat budou dle stanov členové klubu starší 18let.
  • Diskuze – Prosíme o zaslání bodů do diskuse dopředu mailem jako odpověď na pozvánku. Dosáhneme tím větší připravenosti diskutujících.
  • Usnesení – zpráva mandátové komise
  • Závěr

 

Roman Plachý

místopředseda Vodácký klub Kroměříž, z.s.