Zápis z valné hromady březen 2017

Zápis z valné hromady 2017-03-11 Zápis z valné hromady Vodáckého klubu Kroměříž z.s. V Kroměříži 11.3.2017 16 – 19 hodin Zapsal Roman Plachý Usnesení: Valná hromada schvaluje. - Zpráva o činnosti - Ivo Ligurský - předseda klubu - Zpráva o hospodaření klubu – hospodářka Jana Žůrková - Zpráva o sportovní činnosti – trenér Bohumil Hrabec - Zpráva o činnosti výkonného výboru – místopředseda Roman Plachý - Zpráva ředitelů závodů o průběhu akcí - Roman Plachý, Ivo Ligurský ml. - Akce na loděnici – týden dopředu bude vyvěšen termín akce na nástěnce na loděnici. Bude vybírána kauce 3...
More

Zápis z valné hromady únor 2016

Zápis z valné hromady 2016-02-27 Zápis z valné hromady Vodáckého klubu Kroměříž z.s. V Kroměříži 27.2.2016 16 – 18 hodin Zapsal Roman Plachý • Zpráva o činnosti v roce 2015– Ivo Ligurský • Zpráva o hospodaření 2015 – Ivo Ligurský • Zpráva o sportovní činnosti – Bohumil Hrabec, Marek Loučka • Je schválen odkup lodí od členů pro klubové použití za částky cca do 3.000 Kč • Na jaře se zapne bojler • Materiál ze sauny se přestěhuje na balkon za kuchyňku. Ze sauny se přestaví vytápěná šatna • Zadá se oprava vadných trámů na balkoně a vchodových dveřích + petlice ve vratech k lodím • M...
More

Zápis z valné hromady listopad 2015 pro KS Brno

Zápis z valné hromady pro KS Brno Soubor usnesení pro KS Brno ZÁPIS z valné hromady Vodáckého klubu Kroměříž ze dne 28.11.2015 1. Zahájení - zahájení Valné hromady (dále jen VH) Vodáckého klubu Kroměříž (dále jen VK) provedl předseda Ivo Ligurský v 16:00 hod. - informoval o stavu přítomných řádných členů; bylo pozváno 27 řádných členů s právem hlasovat, přítomno při zahájení bylo 23 - bylo konstatováno, že VH byla uznána usnášeni schopna s počtem 23 platných hlasů Jednací řád - k předloženému jednacímu řádu nebylo připomínek, byl schválen všemi p...
More

Pozvánka na valnou hromadu 11.3.2017

Vodácký klub Kroměříž, z.s. Vás srdečně zve na VALNOU HROMADU Místo konání: Loděnice Vodáckého klubu v Kroměříži Termín: sobota 11. 3. 2017 v 16.00h Program: Zahájení, úvod, schválení programu, volba mandátové komise - Roman Plachý - místopředseda klubu Zpráva o činnosti - Ivo Ligurský - předseda klubu Zpráva o hospodaření klubu – hospodářka Jana Žůrková Zpráva o sportovní činnosti – trenér Bohumil Hrabec Zpráva o činnosti výkonného výboru – místopředseda Roman Plachý Zpráva ředitelů závodů o průběhu akcí - Roman Plachý, Ivo Ligurský ml. Diskuze Usnesení - zprá...
More

Pozvánka na valnou hromadu 27. 2. 2016

Vodácký klub Kroměříž, z.s. Vás srdečně zve na VALNOU HROMADU Místo konání: Loděnice v Kroměříži Termín: sobota 27. 2. 2016 v 16.00h Program: Zahájení, úvod, schválení programu, volba mandátové komise - Roman Plachý - místopředseda klubu Zpráva o činnosti - Ivo Ligurský - předseda klubu Zpráva o hospodaření klubu – hospodářka Jana Žůrková Zpráva o sportovní činnosti trenér Bohumil Hrabec Staňka Pulkrábková Marek Loučka Diskuze Usnesení - zpráva mandátové komise Občerstvení Závěr Ivo Ligurský předseda vodáckého klubu V Kroměříži dne: 11.11.2015
More

Rozdělení úkolů na kroměřížské závody

Zápis ze schůzky  ze dne 21.3.2015 Účastníci: Ája Hrouzková, Ondra Novák, Roman Plachý, Ivo Ligurský st., Ivo Smetánka, Petra Smetánková, Lenka Vlčková, Marek Loučka, Ladik , Renata, Ivo Ligurský ml., Pavlína Ligurská Cílem bylo: rozdělení úkolů ohledně závodů schválení klubových trik Trika: Účastníci se shodli, že trika budou bavlněná s krátkým rukávem s výstřihem do V, barva modrá,. Logo je stále v řešení.   Závody: Ředitel závodu:  Roman Plachý Zavolat do elektrárny na Bělově, zajistit průtok vody Stavitel trati: Marek Loučka Parkování, prostor před VZP a ÚP ...
More

Výsledek hlasování o novém logu

Pro nové logo proběhlo od 4.4.2015 do 10.4.2015 hlasování s následujícím výsledkem: Varianta F - Smetánkovi – kanoista - 13 hlasů Varianta E - Smetánkovi - 10 hlasů Varianta G - Hrouzkovi - 7 hlasů Celkem bylo rozdáno 30 hlasů od 17 členů. Hlasování se nezúčastnili ještě dva členové, kteří napsali svůj hlas do diskuse pod Návrhy nového loga a hlasovali pro variantu F. Konečné pořadí se ani po případném započtění těchto hlasů nezmění a tak tímto prosíme rodinu Smetánků o zajištění finálních úprav loga (varianta F) a zaslání logotypu. Moc děkujeme.
More