Pozvánka na valnou hromadu 2018

Vodácký klub Kroměříž, z.s.
Vás srdečně zve na
VALNOU HROMADU
Místo konání: Loděnice Vodáckého klubu v Kroměříži
Termín: sobota 10. 3. 2018 v 17.00h

Program:
– Zahájení, úvod, schválení programu, volba mandátové komise – Roman Plachý – místopředseda klubu
– Zpráva o činnosti – Ivo Ligurský – předseda klubu
– Zpráva o hospodaření klubu – hospodářka Jana Žůrková
– Zpráva o sportovní činnosti – trenér Bohumil Hrabec
– Zpráva o činnosti výkonného výboru – místopředseda Roman Plachý
– Zpráva ředitelů závodů o průběhu akcí – Roman Plachý, Ivo Ligurský ml.
– Diskuze – Prosíme o zaslání bodů do diskuse dopředu mailem jako odpověď na pozvánku. Dosáhneme tím větší připravenosti diskutujících.
– Usnesení – zpráva mandátové komise
– Občerstvení
– Závěr

Ivo Ligurský
předseda Vodáckého klubu
V Kroměříži dne: 28.1. 2018

Valná hromada 2018