Příspěvek od města Kroměříže na rok 2019

Vodácký klub z.s., Kroměříž obdržel v roce 2019 od města Kroměříže finanční dotaci na provoz, činnost a pořádání akcí – BARAKA CUP a Kroměřížské slalomy. Za tuto podporu děkujeme.