Historie

Pozemek, na kterém Pavilonek stojí, byl odkoupen od arcibiskupství a vyčleněn z Podzámecké zahrady. Pavilonek byl postaven někdy mezi léty 1930 a 1935 původně jako vojenský posádkový klub k rekreaci důstojníků. Během druhé světové války jej obsadil wehrmacht. Po válce byl objekt bezprizorní až do roku 1948, kdy zásluhou Aleše Dubovského přešel pod tělovýchovnou jednotu Kroměříž jako Slavia Kroměříž a tímto se začala psát historie klubu. Ta pokračovala dlouhou dobu až do roku 1993, kdy se ze Slavie Kroměříž stal Vodácký klub Kroměříž.